BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Üniversiteler
 • Özel Sektör İşletmeleri
 • TÜBİTAK Ar-Ge birimleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK)

Proje yürütücüsü en az yüksek lisans mezunu olmalıdır.

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI

 • Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi, çıktıların, çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması amaçlanmaktadır.
 • Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin ARGE proje faaliyetlerinin aşağıdaki listede yer alan giderleri desteklenmektedir:
 • Başvuru rehberinde ilan edilen öncelikli konularda tarımsal Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.
 • Destek üst limiti 1. Grup Öncelikli Konular için 300.000 TL, 2. Grup Öncelikli Konular için 1.000.000 TL’dir. Destek oranı Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerine %100, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına %70 oranındadır.
 • Makine-teçhizat, hizmet alımı, sarf malzemeleri ve seyahat giderleri destek kapsamındadır.
 • İnşaat ve altyapı giderleri, danışmanlık ve eğitim ücretleri, taşıt alımları, tarımsal alet ve ekipmanların satın alınması ve ticari üretime yönelik büyük kapasitede makine, ekipman, sarf malzemesi vb giderler desteklenmemektedir.
 • Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken Kurum nakdi katkı payı miktarı, projeye olan Bakanlık katkısının en az %30’udur.
 • Projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin en az bir özel sektör ile ortaklık yapmaları zorunludur. Özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının en az bir enstitü ile ortaklık yapmaları zorunludur.
 • Proje süresi en fazla 36 ay olmalıdır.

SON BAŞVURU TARİHİ

9 Ekim 2020

Tags:

Destek Haberleri

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat […]
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 2020-2021 başvuru dönemi açılmıştır!

Comments are closed